Spirituele stervensbegeleiding

Ik bied energietherapie en spirituele begeleiding aan bij terminale zorg, sterven, dood en overgaan. Ik ben er voor:

 • Volwassenen en kinderen die gaan sterven.
 • De naasten. Omdat de rouw al begonnen is wanneer je geconfronteerd wordt met het naderende levenseinde van je partner, ouder, kind, ...

Je weet dat je zal sterven:

 • Je bent "uitbehandeld" en terminaal ziek. Je wacht het verloop van de ziekte af of je kiest voor euthanasie.
 • Je bent niet-terminaal als gevolg van een ziekte of een ongeval en je kiest voor euthanasie.

Dit roept heel wat levensvragen op:

 • Waaraan besteed ik de tijd die mij nog rest?
 • Met wie wil ik mijn tijd doorbrengen?
 • Wat wil ik nog uitspreken?
 • Wat vind ik belangrijk om af te ronden?
 • Hoe wil ik afscheid nemen?
 • Hoe kan ik liefdevol loslaten?
 • Hoe ga ik om met de angst voor het afscheid, het onbekende, de dood?
 • Waar kom ik na mijn dood terecht?
 • Dit zijn allerlei vragen die er eigenlijk elke dag toe doen, maar die nu pas de volle aandacht krijgen.
Energetisch-spirituele stervensbegeleiding is er voor:
 • Volwassenen en kinderen die gaan sterven.
 • De naasten. Omdat de rouw al begonnen is wanneer je geconfronteerd wordt met het naderende levenseinde van je partner, ouder, kind, ...

De begeleiding die ik aanbied, is vrij van religie en met respect voor elke geloofsovertuiging. De essentie is dat ik er ben voor mijn medemens, om hem/haar te begeleiden in die laatste stap van het leven.

Ik geef helende energetische ondersteuning door handoplegging gekoppeld aan gesprekken. De energetische therapie heeft vele voordelen:

 • Om comfort te blijven bieden
 • Geeft liefdevolle ondersteuning bij het naderende levenseinde
 • Om rust en troost te bieden
 • Om het stervensproces lichter te maken
 • Helpt de patiënt om "unfinished business" en het leven gemakkelijker los te laten
 • Om fysieke, mentaal-emotionele en spirituele pijn te verlichten
 • Ondersteuning bij de psychische verwerking van het naderende levenseinde (dit geldt ook voor de familieleden)
 • Geeft warmte en geborgenheid op het niveau van het hart en de ziel

Het natuurlijk stervensproces zal plaatsvinden, want de helende energie die ik doorgeef, is een natuurlijke kracht en volgt daardoor het natuurlijk proces.

Healing door handoplegging is als aanvulling rustgevend en troostend en kan thuis, in het ziekenhuis of in een hospice gegeven worden. Healing door handoplegging is ondersteunend en kan het sterven voor iedereen die erbij betrokken is, lichter maken doordat het een gevoel van aanvaarding en vrede geeft.

Healing helpt om zich innerlijk op de overgang af te stemmen en voor te bereiden. Door heelwording en vertrouwen is het mogelijk om zonder doodsstrijd het lichaam te verlaten.

Het ontvangen van een healing helpt om te ontspannen en om er bij te blijven op het moment dat de dood intreedt. Men voelt zich beschermd en zal het makkelijker vinden om alles achter te laten en vredig over te gaan naar de andere dimensie.

* Kostprijs: €120 voor 2u (eerste kennismakende/verkennende gesprek, gevolgd door een ontspannende behandeling). Dit kan bij mij in de praktijk of bij u thuis of in het ziekenhuis.
* Bij verdere interesse wordt er een begeleidingstraject op maat uitgewerkt, zowel voor de patiënt en bij uitbreiding ook voor de mantelzorger/de familieleden (energetisch-spirituele begeleiding, nazorg voor de nabestaanden/rouwzorg, ...) indien gewenst. 

Contacteer mij via WhatsApp 0489/78.93.92 of via carolinerausch.brussels@gmail.com

Maak een gratis website.